Monday, October 09, 2017

El material més bàsic per practicar Urban Sketching / Urban Sketching Basic tools / Material básico para practicar Urban Sketching

Molta gent m'ho ha preguntat molts i molts cops: què necessito per començar a dibuixar al carrer? Doncs bé, no hi ha una única resposta. No hi ha un únic material, però des de la meva humil experiència el material mínim i imprescindible seria aquesta llista molt bàsica i també us dono un parell de consells:

Un parell de retoladors calibrats de dos gruixos 0,8 i 0,3. La marca pot ser Unipin.Una llibreta que estigui bé, jo he utilitzat una CANSON que es prou bona. Tamany DIN-A5, que oberta és tamany DIN-A4.Una caixa d'aquarel·les. Hi ha una Winsor and Newton de la gama Cotman, de 12 colors, que està prou bé.


Un pinzell amb contenidor d'aigua, Pentel, està bé. Hi han 3 gruixos, compreu el més gruixut o el mig.Crema solar, barret i una cadireta són bastant obligatòries si voleu no cremar-vos i estar còmodes.
Ens veiem!!! 

Swasky

Tuesday, May 30, 2017

Talking about pencils

Lately I'm on drawing, more and more, with pencils which are one of my favourites drawing tools. Nevertheless, I always say that pencil gives you a line with a great variety of values which you should control. So once you has got a conscious of line then pencil becomes a lovely companion in your drawing.


After having had some fun with my Palomino Black Wing and my Pitt Oil BASE by Faber-Castell I have found pretty nice features in both of them but also some faults. Anyway, I love both of them.

Pitt Oil doesn't go through one page to another of your sketchbook, something that Palomino does. But Palomino's colour is nicer than the one of Pitt Oil. I have used most of the time Medium hardness but it seems that there are 5 different ones. I bought just three: soft, medium and hard.Here I have used the the "Polychromos" pencils which are soft and bright, but in words of Faber-Castell they also have got many more features like "unsurpassed lightfast pigments, 120 vibrant colors, break resistant tips, waterproof, non-smudge". My palette is quite narrow I have just 24 different colours but blues are nice as you can see.

Last but not least, it is really important that you do not forget that pencils work better in smooth paper, better than in rough ones, because you do not lose the tip of pencil after a few lines and textures can be controlled better. 

Friday, May 19, 2017

I'm here / Sóc aquí

It is a long way since I'm posting again. A lots of thing to talk about, a lot of things to update. At the moment here there are a selfportrait with colour pencils.


Here with colour.


Monday, December 12, 2016

El meu vídeo bloc / My vblog

Aquesta setmana finalment he pogut penjar la cinquena entrega del meu videoblog. Feia temps que volia encetar aquesta aventura, però el fet de què el pes l'haguem posat en d'altres xarxes socials no m'ha ajudat gens. Com sempre, tot és una qüestió de temps, del temps que disposes, del temps que pots dedicar al que fas. Tinc ganes de centrar-me més en allò que m'agrada i deixar d'estar dispers, oferint les meves energies d'una manera desequilibrada.

Així que us presento la sèrie de vídeos que aniré penjant. El primer va ser aquest que hi ha sota aquestes línies. Va ser una prova una presentació que potser és molt llarg, que té problemes amb l'audio, però que va ser una manera de començar, de llançar-se a la piscina.

En aquest vídeo ensenyo el meu camí fins a la Fundació Miró des de Sants Estació, un projecte en el que he estat treballant des de principis d'any. Estic ja en els últims detalls, en els més importants, així que no s'ha de defallir.

This week I could finally upload the fifth episode of my vblog. I had long wanted to start this adventure, but the fact that the weight we put on other social networks did not help anything. As always, everything is a matter of time, whereas you have, while you can spend in what you do. I want to focus more on what I like and stop being dispersed by offering my energies unevenly. 

So I present a series of videos that will go uploading. The first was the one who is beneath these lines. It was a test presentation, it is perhaps too long, it has problems with the audio, but it was a way to start, a way to begin this new adventure. 

In this video I show my way up to the Miró Foundation from Sants Station, in a project I've been working since early this year. I'm already in the last detail, in the most important, so you should not lose heart.Friday, September 02, 2016

Dibuixant tant ràpid com puguis / Drawing as fast as you can


Darrerament veig que això de dibuixar puja i puja molt. El fet de dibuixar en un quadern, en una llibreta resulta molt atractiu i sobretot el fet que ha esdevingut una acte social. Dibuixar junts sembla ser una bona manera d'aprendre i ho és però al final aquesta activitat s'ha de practicar. S'ha de dibuixar molt, moltes hores, com tot. En aquesta entrada volia parlar del vídeo que trobeu sobre aquestes línies, però el fet de llegir diversos articles sobre el fet de què hi han més i més cursos sobre urban sketching m'ha fet reflexionar. Per mi l'urban sketching, cosa que s'ha anat definint amb el pas d'aquests darrers 9 anys, el proper any es celebraran els 10 anys d'Urban Sketchers, no només és dibuixar sobre un quadern, és molt més, és dibuixar i explicar històries.

Mentre hi ha gent que agafa un quadern i escriu per explicar històries, jo el que faig són dues coses dibuixar i escriure. Potser aquesta darrera és la que més ens costa, potser és perquè hem perdut el costum d'escriure. Ho entenc, jo em considero una persona visual, i en aquesta societat de la imatge som uns "homo videns" i uns "homo ludens", imatges i diversió a dojo.

És per això que us animo a no només dibuixar, afegiu text, escribiu en els vostres quaderns, no perdeu l'oportunitat de dir coses. Coses que no siguin evidents, coses suggerents, pensaments que siguin una espurna per encendre la curiositat.

Lately I see that drawing is going up and up. The act of drawing in a pad, a sketchbook is very attractive and especially the fact that it has become a social event. Drawing together seems to be a good way to learn and it is but in the end this activity must be practiced. You have to draw many, many hours, like everything. In this post I wanted to talk about the video you find above, but after reading several articles on the fact that there are more and more courses about urban sketching made me think. For me, the Urban Sketching, which has been defined with the passage of the last nine years, next year will celebrate 10 years of Urban Sketchers is not only drawing on a notebook is more is draw and tell stories. 

While there are people who take a notebook and writes to tell stories, what I do are two things to draw and write. Perhaps this last is the most difficult for us, perhaps it is because we have lost the habit of writing. I understand, I consider myself a visual person, and this image society we are "videns homo" and a "homo ludens", images and fun in abundance. 

That is why I encourage you to not only draw, add text write down in your notebook, do not miss the opportunity to say things. Things that are not obvious, things suggestive, thoughts to be a spark to ignite curiosity.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...